B O Wydawnictwie
 okladka

ISSN:

0073-277X

Publisher:

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie
Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 

Redakcja

Kolegium Redakcyjne:
Andrzej Chwalba (przewodniczący),
Ewa Domańska, Maciej Dymkowski, Irena Homola, Michał Jaskólski, Tomasz Pawelec,
Jan Pomorski, Maciej Salamon, Rafał Stobiecki, Jan Skoczyński, Piotr Sztompka,
Marek Waldenberg, Wojciech Wrzosek, Krzysztof Zamorski, Jakub Basista,
Marta Kurkowska-Budzan

 

Redaktorzy:
Maciej Salamon, Krzysztof Zamorski

 

Sekretarz Redakcji:
Jakub Muchowski

 

Redaktorzy językowi:
Krzysztof Porosło (język polski)
Robin Gill (język angielski)
Barbara Ratecka (język niemiecki)